Gminne Ćwiczenia Zgrywające

UWAGA, UWAGA ❗❗❗
18 czerwca 2022 roku na terenie ZZOK w Bełżycach Sp. z o. o. odbyły się Gminne Ćwiczenia Zgrywające jednostek z terenu Gmina Bełżyce. W ćwiczeniach udział wzięły jednostki:
W sumie w ćwiczeniach wzięło udział 70 osób w 12 wozach strażackich ?‍??
Zbiórka miała miejsce o godzinie 9:00 ? Po krótkiej odprawie Prezes Zarządu ZZOK w Bełżycach Sp. z o. o. Pan @Grzegorz Szacoń oprowadził ratowników po Zakładzie i przedstawił zasadę jego funkcjonowania.
Następnie, przed przystąpieniem do ćwiczeń dowódca JRG Bełżyce st. bryg. Pan @Adam Pietrzak określił zadania dla każdej jednostki, wyznaczył Kierującego Działaniem Ratowniczym oraz dowódcę odcinka bojowego po czym wydał rozkaz do rozpoczęcia działań.
Podczas ćwiczeń sprawdzana była gotowość sprzętu do działań ratowniczych. Wszelkie próby przebiegły bez jakichkolwiek zakłóceń, co spotęgowało w nas uczucie bezpieczeństwa ?
Po przebytych ćwiczeniach w jednostce OSP Bełżyce odbył się poczęstunek w którym uczestniczył Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Burmistrz Bełżyc Pan @Ireneusz Łucka, który dokonał podsumowania działań.
Obecna organizacja ZZOK w Bełżycach Sp. z o. o. spotkała się z dużym entuzjazmem ze strony Ratowników uczestniczących w ćwiczeniach. Można było słyszeć pozytywne komentarze na temat uporządkowania odpadów, swobody działań w razie pożaru i przestrzegania przepisów p.poż. ??
Sobotnie ćwiczenia ukazały wręcz zerowe szanse na wystąpienie kolejnego pożaru na terenie ZZOK w Bełżycach Sp. z o. o., ale również profesjonalne przygotowanie i umożliwienie szybkiej reakcji w razie ewentualnego pojawienia się ognia.
Mieszkańcy Gminy Bełżyce! Z tak wspaniałymi i licznymi zastępami OSP z terenu Gminy Bełżyce możemy czuć się bezpieczni! ?⛑️??️?❤️