Podsumowanie działań edukacyjnych w 2022 roku

23 kwietnia 2022 roku ZZOK w Bełżycach Sp. z o. o. wraz z Fundacją Inicjatyw Menadżerskich przeprowadził akcję „Sprzątanie Gminy z ZZOKiem”, która była skierowana do mieszkańców Gmin zrzeszonych w Celowym Związku Gmin PROEKOB. Głównym celem akcji było uświadomienie mieszkańcom, jak ważne jest środowisko w którym żyjemy i dlaczego warto iść trendem prawidłowej segregacji odpadów. […]

Cennik ZZOK w Bełżycach Sp. z o. o. 01.10.2022 r.

Dnia 29 września 2022 r. podjęto Uchwałę Nr 3/2022 Zarządu Spółki Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/2021 Zarządu Spółki Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie wprowadzenia cennika za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w […]

DNI OTWARTE

ZTU.0300.7.2022.AKw                                   Bełżyce, dnia 12.09.2022 r.   W związku z organizacją na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dni Otwartych w terminie 15–16 września zostaje wstrzymane przyjmowanie odpadów w tych dniach w godzinach 1000–1200. Celem jest zapewnienie […]

Gminne Ćwiczenia Zgrywające

UWAGA, UWAGA 18 czerwca 2022 roku na terenie ZZOK w Bełżycach Sp. z o. o. odbyły się Gminne Ćwiczenia Zgrywające jednostek z terenu Gmina Bełżyce. W ćwiczeniach udział wzięły jednostki: OSP Bełżyce OSP KSRG Babin OSP KSRG Matczyn – Wojcieszyn OSP Zalesie OSP Wronów OSP Kolonia Chmielnik OSP Wzgórze Osp Jaroszewice Osp Podole W sumie […]

Edukacja ekologiczna

ZTU.0300.1.2022.AK Dnia 9 czerwca 2022 roku we współpracy z Fundacją Inicjatyw Menadżerskich na terenie ZZOK w Bełżycach Sp. z o. o. odbyło się pierwsze spotkanie z zakresu współpracy w obszarze szeroko pojętej edukacji ekologicznej nauczycieli. Spotkanie miało charakter szkoleniowy i w związku z dużym zainteresowaniem zostało podzielone na dwie tury. Łącznie w szkoleniu wzięło udział […]

10 maja- DZIEŃ PRACOWNIKA KOMUNALNEGO

Gospodarka komunalna to istotna dziedzina gospodarki narodowej, której celem jest zaspokajanie bieżących i nieprzerwanych potrzeb mieszkańców gmin. Tylko w zakresie dostaw wody, gospodarowania ściekami i odpadami oraz rekultywacji w 2020 r. zatrudnionych było w sektorze publicznym prawie  150 tys. osób. Lista zawodów i czynności, które możemy zaliczyć do gospodarki komunalnej jest długa. Należą do niej między innymi utrzymanie […]

Podsumowanie akcji „Sprzątanie Gminy z ZZOK-iem”

Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzony 22 kwietnia to jedno najbardziej znanych świąt poświęconych  promowaniu postaw proekologicznych w społeczeństwie. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom, jednocześnie zachęcając do celebrowania tego święta, Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zorganizował akcję „Sprzątanie Gminy z ZZOK-iem”, która była skierowana do mieszkańców gmin zrzeszonych w Celowym Związku Gmin PROEKOB z […]

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

DZIEŃ ZIEMI- Sprzątanie Gminy z ZZOK-iem

Serdecznie zapraszamy na wspólne ,,Sprzątanie Gminy z ZZOK-kiem”!   Akcja ma na celu promowanie i inicjowanie działań edukacyjnych, dzięki którym zwiększy się świadomość mieszkańców odnośnie segregowania śmieci. Drugim tematem na który chcemy zwrócić szczególną uwagę, jest problem powstawania dzikich wysypisk.  Do naszej akcji przystąpiło 15 gmin zrzeszonych w Celowym Związku Gmin PROEKOB. ? Uczestnicy zostaną […]

Życzenia Noworoczne