Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Szanowni Państwo, Proszę o stosowanie od dnia 25.03.2020 r. nowych zasad bezpieczeństwa dotyczących ochrony przed koronawirusem m.in.: ograniczenie w 1. przemieszczaniu się (z wyjątkiem dojazdu do pracy, wolontariatu załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego); 2. ograniczenie w ilości osób podróżujących środkach publicznego transportu do połowy miejsc siedzących; 3. całkowity zakaz zgromadzeń (oprócz spotkań z najbliższymi); […]

Nasze śmieci w czasach epidemii

Nasze śmieci w czasach epidemii Apelujemy, jak postępować z odpadami Aktualna sytuacja związana z koronawirusem ma wpływ także na branżę komunalną. W obliczu koronawirusa branża odpadowa mierzy się m. in. z wyzwaniem związanym z brakami kadrowymi. Na razie odbiór odpadów odbywa się bez zakłóceń. Nie zanotowano zachorowań wśród pracowników ZZOK w Bełżycach Sp. z o. o. Na dzień dzisiejszy […]

Cennik 01.01.2020 r.

Dnia 19.12.2019 r. uchwalono Uchwałę Nr 19/2019 Zarządu Spółka Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie wprowadzenia cennika za przyjęcie i zagospodarowanie odpadó komunalnych przez ZZOK w Bełżycach Sp. z o. o. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r. Aktualny cennik dostępny jest tutaj.

Cennik za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2019

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Spółki Nr 4/2019 z dnia 01 lipca 2019r.  w sprawie wprowadzenia cennika za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Sp. z o. o. Obowiązuje od dnia 01 lipca 2019r.  

bychawaPL o ZZOK w Bełżycach Sp. z o. o.

Z inicjatywy Celowego Związku Gmin województwa lubelskiego „Proekob” z siedzibą w Bełżycach 7 czerwca 2013 roku został wmurowany kamień węgielne pod budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych przy ulicy Przemysłowej 35A. Obiekt został wybudowany staraniem 15 gmin zrzeszonych w Celowym Związku Gmin „Proekob” z siedzibą w Bełżycach, tj.: Bełżyce, Bychawa, Chodel, Jabłonna, Jastków, Józefów nad Wisłą, […]