Podsumowanie działań edukacyjnych w 2022 roku

23 kwietnia 2022 roku ZZOK w Bełżycach Sp. z o. o. wraz z Fundacją Inicjatyw Menadżerskich przeprowadził akcję „Sprzątanie Gminy z ZZOKiem”, która była skierowana do mieszkańców Gmin zrzeszonych w Celowym Związku Gmin PROEKOB.

Głównym celem akcji było uświadomienie mieszkańcom, jak ważne jest środowisko w którym żyjemy i dlaczego warto iść trendem prawidłowej segregacji odpadów.

W akcji wzięło udział około 8 000 osób z czego ponad 6 000 to uczniowie szkół. Zebrano 53,84 ton odpadów. Sprzątano głównie lasy, łąki i przydrożne rowy.

Dnia 9 czerwca 2022 roku we współpracy z Fundacja Inicjatyw Menedżerskich na terenie ZZOK w Bełżycach Sp. z o. o. odbyło się pierwsze spotkanie z zakresu współpracy w obszarze szeroko pojętej edukacji ekologicznej nauczycieli. Spotkanie miało charakter szkoleniowy i w związku z dużym zainteresowaniem zostało podzielone na dwie tury.

Łącznie w szkoleniu wzięło udział 37 nauczycieli z Gmin: Bychawa, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Łaziska, Poniatowa, Wojciechów, Wysokie.

Szkolenie miało bardzo pozytywny odbiór wśród nauczycieli, którzy sami okazywali potrzebę kolejnych spotkań.

12 października 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu szkoleń warsztatowych z szeroko pojętej edukacji ekologicznej dla nauczycieli Szkół z terenu CZG PROEKOB.

Łącznie w szkoleniu wzięło udział 57 nauczycieli.

Spotkaliśmy się z trzema grupami, wypracowaliśmy plan działania, poruszyliśmy głowy i napełniliśmy się motywacją do dalszej pracy.

Od października do listopada 2022 roku ZZOK w Bełżycach Sp. z o. o. przeprowadził akcję „Kosze w doręczeniu”. Każda zainteresowana Placówka oświaty z terenu Gmin Członkowskich CZG PROEKOB otrzymała od nas komplet pięciu koszy do segregacji odpadów.

W dniach 24 i 28 października, oraz 2, 3, 4, 7, 8, 10, 16 i 17 listopada odwiedziliśmy 74 Placówki (Szkoły i Przedszkola) i przekazaliśmy 77 kompletów koszy do segregacji odpadów.

Niestety uśmiechów nauczycieli i Dyrekcji nie daliśmy rady zliczyć.

13 grudnia 2022 roku we współpracy z Fundacją Inicjatyw Menadżerskich rozpoczęliśmy cykl warsztatów z szeroko pojętej edukacji ekologicznej z naciskiem na odpowiednią segregację odpadów. Temat prezentacji brzmiał: „My o ziemię dbamy bo ją jedną mamy”. W tym dniu odwiedziliśmy Szkołę Podstawową w Palikijach. W warsztatach udział wzięły wszystkie klasy, począwszy od przedszkolaków a na klasie VIII skończywszy.

19 grudnia 2022 roku w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem spędziliśmy kolejny dzień z uczniami na warsztatach z szeroko pojętej edukacji ekologicznej. Poza pracą zorganizowaliśmy również konkurencje sportowe dla dzieci z wykorzystaniem odpadów.