10 maja- DZIEŃ PRACOWNIKA KOMUNALNEGO

Gospodarka komunalna to istotna dziedzina gospodarki narodowej, której celem jest zaspokajanie bieżących i nieprzerwanych potrzeb mieszkańców gmin. Tylko w zakresie dostaw wody, gospodarowania ściekami i odpadami oraz rekultywacji w 2020 r. zatrudnionych było w sektorze publicznym prawie  150 tys. osób. Lista zawodów i czynności, które możemy zaliczyć do gospodarki komunalnej jest długa. Należą do niej między innymi utrzymanie […]

Podsumowanie akcji „Sprzątanie Gminy z ZZOK-iem”

Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzony 22 kwietnia to jedno najbardziej znanych świąt poświęconych  promowaniu postaw proekologicznych w społeczeństwie. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom, jednocześnie zachęcając do celebrowania tego święta, Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zorganizował akcję „Sprzątanie Gminy z ZZOK-iem”, która była skierowana do mieszkańców gmin zrzeszonych w Celowym Związku Gmin PROEKOB z […]