Polityka środowiskowa

Głównym celem Polityki Środowiskowej naszej Spółki jest jak najmniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne w procesie przetwarzania odpadów, przyjmując najlepsze dostępne techniki (BAT)