bychawaPL o ZZOK w Bełżycach Sp. z o. o.

Z inicjatywy Celowego Związku Gmin województwa lubelskiego „Proekob” z siedzibą w Bełżycach 7 czerwca 2013 roku został wmurowany kamień węgielne pod budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych przy ulicy Przemysłowej 35A. Obiekt został wybudowany staraniem 15 gmin zrzeszonych w Celowym Związku Gmin „Proekob” z siedzibą w Bełżycach, tj.: Bełżyce, Bychawa, Chodel, Jabłonna, Jastków, Józefów nad Wisłą, Konopnica, Krzczonów, Łaziska, Nałęczów, Opole Lubelskie, Poniatowa, Wojciechów, Wysokie i Zakrzew, oraz w oparciu o środki Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska, Priorytet VI: Środowisko i czysta energia.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach został wybudowany przez firmę Budimex S. A., z którą podpisano umowę w dniu 8 kwietnia 2013 roku