Informacje o raporcie

Niniejsza analiza dotyczy odpadów pochodzących z gospodarstw indywidualnych z gmin wchodzących w skład związku PROEKOB. Analiza składa się z trzech części – pierwsza część porównuje ilości odpadów z godpodarstw indywidualnych i podmiotów gospodarczych zaś dwie kolejne części ilustrują strukturę odpadów z gospodarstw indywidualnych.