Informacje o raporcie

Niniejsza analiza dotyczy odpadów pochodzących z działalności gospodarczych z gmin wchodzących w skład związku PROEKOB. Analiza składa się z dwóch części – pierwsza część porównuje ilości odpadów z poszczególnych gmin zaś kolejna ilustruje strukturę odpadów z działalności gospodarczych.