Informacje o raporcie

Raport ilustrujący ilość odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych w podziale na frakcje odebranych z gospodarstw indywidualnych gmin PROEKOB (od roku 2015).