Informacje o raporcie

Niniejsza analiza dotyczy odpadów pochodzących z gospodarstw indywidualnych z gmin wchodzących w skład związku PROEKOB. Analiza ilustruje zebrane relacje ilości odpadów (z godpodarstw indywidualnych) zebranych selektywnie i zmieszanych w funkcji czasu.