DZIEŃ ZIEMI- Sprzątanie Gminy z ZZOK-iem

Serdecznie zapraszamy na wspólne
,,Sprzątanie Gminy z ZZOK-kiem”!

 

Akcja ma na celu promowanie i inicjowanie działań edukacyjnych, dzięki którym zwiększy się świadomość mieszkańców odnośnie segregowania śmieci.

Drugim tematem na który chcemy zwrócić szczególną uwagę, jest problem powstawania dzikich wysypisk.  Do naszej akcji przystąpiło 15 gmin zrzeszonych w Celowym Związku Gmin PROEKOB. ?

Uczestnicy zostaną zaopatrzeni w worki, kamizelki odblaskowe oraz rękawice ochronne, niezbędne
do przeprowadzenia ,,Sprzątania Gmin z ZZOK-iem”. Na zakończenie działań porządkowych, przedstawiciele gmin wręczą uczestnikom upominki oraz Dyplomy za aktywny udział w akcji. ?